Pravna podrška za nastanjenje u Srbiji

Dolazak i ostanak u Srbiji mogu prouzrokovati niz pravnih, poreskih i drugih obaveza i dužnosti.

Sledstveno tome, važno je za svakog stranca, naročito ako je svrha dolaska u Srbiju posao, da bude upoznat sa lokalnim propisima, posebno onima koji se odnose na sledeće:

  • registraciju stranaca po dolasku (beli karton);
  • dobijanje boravišne dozvole (privremene ili trajne);
  • dobijanje radne dozvole;
  • oporezivanje i poreske stope koje se primenjuju na strance u slučaju zapošljavanje ili upućivanja u Srbiju (porez na prihode, porez na zaradu, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, itd.)

Advokatska kancelarija Stojković savetuje pojedince oko pravnih, poreskih i praktičnih aspekata međunarodnog preseljenja, kako bi se zadovoljili svi zakonski propisi vezano za zaposlene, uzevši u obzir njihove potrebe i interese.

Kao rezultat, izbeći ćete kazne i druge probleme koji mogu proisteći iz nepoštovanja propisa i potpuno uživati u teško stečenoj zaradi i bonusima.

Saradnja sa advokatima kancelarije Stojković će osigurati da stranci budu zaposleni u skladu sa zakonom, kao i da njihovi pravni i poreski interesi budu potpuno zaštićeni, ne gubeći iz vida poslovne ciljeve poslodavca.