Novine u vezi korišćenja godišnjih odmora u Srbiji

Donet novi Zaključak Vlade RS o korišćenju godišnjih odmora

Dana 11.02.2021. godine Vlada Republike Srbije donela je novi Zaključak 05 broj 131-1206/2021 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali zaključno sa 30. junom 2022. godine, odnosno da zaposlenima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja tekuće godine, omoguće da taj deo iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu  (“Sl. glasnik RS”, br. 11/2021, u daljem tekstu:Zaključak“).

Ovaj Zaključak objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ dana 12.02.2021. godine i stavio je van snage prethodno doneti Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 od 15. decembra 2020. godine (“Službeni glasnik RS“, broj 151/20).

Ovaj Zaključak ne sadrži izričitu obavezu, već samo preporuku poslodavcima da zaposlenima koji spadaju u sledeće 3 kategorije omoguće da iskoriste pripadajući godišnji odmor na način na koji je to dalje određeno u Zaključku.

Reč je o zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. i deo godišnjeg odmora za 2019. godinu, i to iz jednog od 3 razloga:

 1. Zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti COVID-19“:

Ovde je reč o zaposlenima koji su zbog prirode svog posla bili u obavezi da svoje radne dužnosti redovno obavljaju i u vanrednim okolnostima izazvanim epidemijom virusa COVID-19, pa su iz tog razloga bili onemogućeni da iskoriste godišnji odmor. Tu prvenstveno spadaju zaposleni u oblasti zdravstva, zaposleni u apotekama, na poslovima izgradnje COVID bolnica, zaposleni u oblasti snabdevanja električnom energijom, vodom, gasom, hranom, zaposleni u supermarketima, u vojsci, policiji i na svim ostalim zanimanja kojima je zajedničko da su morala nesmetano da funkcionišu i u vreme vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom.

 1. Zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti COVID-19“:

Ovo su zaposleni koji su bili oboleli od virusa COVID-19, pa su se zbog toga nalazili na bolovanju (što predstavlja privremenu sprečenost za rad je), i iz tog razloga nisu iskoristili godišnji odmor;

 1. Zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom“:

U treću kategoriju zaposlenih koji su obuhvaćeni Zaključkom Vlade RS spadaju zaposleni koji nisu iskoristili godišnji odmor zbog toga što su se nalazili u izolaciji/kućnoj izolaciji, a koja im je bila određena u skladu sa zakonom (rešenjem nadležnog organa).

Dakle, poslodavac sa aspekta ovog Zaključka Vlade RS može biti bilo koje pravno ili fizičko lice, važno je da isti ima zaposlene koji iz jednog od tri napred navedena razloga (ili iz dva, odnosno, sva tri napred navedena razloga) nisu iskoristili godišnji odmor za 2020. godinu ili deo godišnjeg odmora za 2019. godinu. Ukoliko poslodavac nema nijednog zaposlenog iz napred navedenih kategorija, onda se predmetna preporuka iz Zaključka Vlade RS ne odnosi na konkretnog poslodavca.

Poslodavcima koji imaju zaposlene koji su bili sprečeni da iskoriste godišnji odmor za 2020. godinu iz napred navedenih razloga preporučuje se da ovim zaposlenima omoguće da neiskorišćeni godišnji odmor započnu i iskoriste u 2021. godini, ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Poslodavcima koji imaju zaposlene koji iz napred navedenih razloga nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, preporučuje se da ovim zaposlenima omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka