NOVI Zakon o tržištu kapitala u Srbiji

USVOJEN NOVI ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA

 

Uvodna razmatranja

 

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 23. decembra 2021. godine novi Zakon o tržištu kapitala („Zakon“).

 

Stari Zakon o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) prestaje da važi danom primene novog Zakona.

 

Novi Zakon je stupio na snagu 5. januara 2022. godine.

 

Primenjuje se od 5. januara 2023. godine, izuzev pojedinih odredaba kojima se daju ovlašćenja za donošenje propisa, opštih i drugih akata kojima se vrši usklađivanje rada i poslovanja određenih subjekata (a koje se primenjuju od dana stupanja na snagu).

 

Novine

 

Odredbama Zakona, u odnosu na do sada važeći Zakon o tržištu kapitala, dodatno su uređeni:

 

  • dematerijalizovane hartije od vrednosti i poslovanje lica ovlašćenih za obavljanje poslova sa finansijskim instrumentima;
  • uslovi i oblici organizovanog trgovanja finansijskim instrumentima;
  • s ciljem maksimiziranja transparentnosti i smanjenja fragmentacije podataka uveden je institut pružalaca usluga dostave podataka;
  • unapređena je zaštita investitora i poboljšanje kvaliteta informacija koje dobijaju klijenti u vezi investicionih usluga koje im se pružaju;
  • s obzirom na razvoj tehnologije i tržište infrastrukture, uvode se veći regulatorni zahtevi, a naročito u vezi sa novim trgovinskim platformama i visokofrekventnim i algoritamskim trgovanjem;
  • preciznije su uređene obaveze učesnika na tržištu kapitala u delu koji se odnosi na zloupotrebe na tržištu;
  • u cilju jačanja transparentnosti povećane su obaveze izveštavanja Komisije za hartije od vrednosti i propisane strože mere i sankcije koje mogu biti preduzete protiv pravnih i fizičkih lica koji su učesnici na tržištu kapitala.

 

Cilj usvajanja novog Zakona

 

Cilj Zakona je uvođenje veće transparentnosti i odgovornosti u poslovanju, kreiranju i razvoju finansijskih instituta koji se nude na tržištu kapitala, a samim tim i stvaranju atraktivnijeg tržišta, kako za domaće, tako i za strane investitore. On je donet u skladu sa Strategijom Vlade za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine, te Akcionog plan za sprovođenje ove strategije.