Novi Zakon o građevinskim proizvodima

Narodna skupština Republike Srbije je 26. oktobra 2018. godine usvojila nov tekst Zakona o građevinskim proizvodima, koje su objavljene u Službenom glasniku broj 83/2018 dana 29. oktobra 2018. godine, a koje stupaju na snagu 06. novembra 2018. godine.

Ovim Zakonom se prvi put na jedinstven način u Srbiji uređuje oblast proizvodnje i prodaje građevinskih proizvoda i usklađuje ovu oblast sa propisima i standardima koji su zastupljeni u Evropskoj uniji.

U ovom zakonu su propisani svi standardi koje treba da imaju građevinski proizvodi, koje su obaveze proizvođača, a koje obaveze distributera, kao i sadržina deklaracije proizvoda.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka