Petar Kilibarda je Saradnik u AK Stojković Advokati.

Inicijalno iskustvo u struci Petar je stekao obavljajući pripravnički staž u korporativnom i izvršnom timu u advokatskoj kancelariji iz Beograda, na poslovima zastupanja privrednih društava pred državnim organima i sudovima, učešćem u sprovođenju radnopravnih politika društava, te postupcima osnivanja kako domaćih, tako i stranih privrednih društava u Srbiji. U izvršnom timu stekao je dragoceno iskustvo u postizanju balansa između upravljanja velikim portfolijom predmeta i posvećivanja pažnje detaljima.

Nakon pridruživanja AK Stojković Advokati, Petar je prevashodno angažovan na poslovima zastupanja i savetovanja klijenata u oblastima rada i zapošljavanja, nepokretnosti, osnivanja privrednih društava i zastupanja u građanskim i privrednim parnicama.

Diplomu pravnog fakulteta stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, nakon čega se više godina bavio humanitarnim radom, a što je imalo odlučujući uticaj na njegove profesionalne i etičke vrednosti, kao i na razumevanje potreba klijenta i posvećivanje ostvarenju njihovih pravnih interesa i poslovnih ciljeva.

Član je advokatske komore Beograda od 2018. godine.