ZLA 3274

Petar Kilibarda je Stariji Advokat Saradnik u AK Stojković Advokati.

Inicijalno iskustvo u struci Petar je stekao obavljajući pripravnički staž u korporativnom i izvršnom timu u advokatskoj kancelariji iz Beograda, na poslovima zastupanja privrednih društava pred državnim organima i sudovima, učešćem u sprovođenju radnopravnih politika društava, te postupcima osnivanja kako domaćih, tako i stranih privrednih društava u Srbiji. U izvršnom timu stekao je dragoceno iskustvo u postizanju balansa između upravljanja velikim portfolijom predmeta i posvećivanja pažnje detaljima.

Nakon pridruživanja AK Stojković Advokati, Petar je prevashodno angažovan na poslovima zastupanja i savetovanja klijenata u oblastima rada i zapošljavanja, nepokretnosti, osnivanja privrednih društava i zastupanja u građanskim i privrednim parnicama.

Diplomu pravnog fakulteta stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, nakon čega se više godina bavio humanitarnim radom, a što je imalo odlučujući uticaj na njegove profesionalne i etičke vrednosti, kao i na razumevanje potreba klijenta i posvećivanje ostvarenju njihovih pravnih interesa i poslovnih ciljeva.

Član je advokatske komore Beograda od 2018. godine.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka