Mina Radojević je Saradnik u advokatskoj kancelariji Stojković Advokati.

Mina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2017.godine. Tokom sve 4 godine studija bila hvaljena od strane fakulteta za istaknut prosek, s tim što je redovno učestvovala u radu studijskih grupa sa najboljim studentima u generaciji.

Pripravnički staž započela je radom u advokatskoj kancelariji u Beogradu, gde je stekla iskustvo u oblastima građanskog i krivičnog prava. Od avgusta 2020.godine postaje deo tima Stojković Advokati, gde će nastaviti da usavršava svoje znanje i stiče iskustvo u oblastima privrednog, radnog i građanskog prava.

Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, nastavila je rad za AK STATT kao advokat i pružala usluge lokalnim i međunarodnim klijentima u različitim industrijskim sektorima.

Deo njenih dužnosti je bio da savetuje i zastupa širok krug klijenata u visoko regulisanim industrijama, uključujući sektor energetike. Zajedno sa drugim STATT profesionalcima, ona pruža pravnu pomoć kompanijama iz privatnog sektora, poduhvatima koji se karakterišu kao zajednička ulaganja, savetuje finansijere i vlasnike zemljišta, kako bi održali svoju reputaciju i unapredili svoje komercijalne ciljeve.

Kao deo energetskog tima STATT-a, Mina je na početku značajnih projekata regeneracije, podrške na zemljištu, opremi, izgradnji, podugovaranju, finansiranju i komercijalnim aranžmanima, nabavkama i državnoj pomoći, akvizicijama, zajedničkim ulaganjima i ousourcing. Suočava se ekološkim i regulatornim problemima ali i redovnim poslovima koji se tiču ugovora, zapošljavanja, penzija, vlasništva nad IT/IP i rešavanjem sporova.

Pored toga, ona redovno pokriva sve pravne i faktičke odnose između poslodavca i radnika, zapošljavanje stranaca, upućivanje radnika u inostranstvo, ulazne, tranzitne i boravišne vize, boravišne i radne dozvole i sva druga radna, statusna i imigraciona pitanja.

Pored interesovanja za pravo, Mina se istakla radom u SAD-u gde je ostvarila izvanredne rezultate u oblastima menadžmenta i ugostiteljstva, i pritom usavršila engleski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda.