image 6483441

Mina Radojević je Saradnik u advokatskoj kancelariji Stojković Advokati.

Mina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2017.godine. Tokom sve 4 godine studija bila hvaljena od strane fakulteta za istaknut prosek, s tim što je redovno učestvovala u radu studijskih grupa sa najboljim studentima u generaciji.

Pripravnički staž započela je radom u advokatskoj kancelariji u Beogradu, gde je stekla iskustvo u oblastima građanskog i krivičnog prava. Od avgusta 2020.godine postaje deo tima Stojković Advokati, gde će nastaviti da usavršava svoje znanje i stiče iskustvo u oblastima privrednog, radnog i građanskog prava.

Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, nastavila je rad za AK STATT kao advokat i pružala usluge lokalnim i međunarodnim klijentima u različitim industrijskim sektorima.

Deo njenih dužnosti je bio da savetuje i zastupa širok krug klijenata u visoko regulisanim industrijama, uključujući sektor energetike. Zajedno sa drugim STATT profesionalcima, ona pruža pravnu pomoć kompanijama iz privatnog sektora, poduhvatima koji se karakterišu kao zajednička ulaganja, savetuje finansijere i vlasnike zemljišta, kako bi održali svoju reputaciju i unapredili svoje komercijalne ciljeve.

Kao deo energetskog tima STATT-a, Mina je na početku značajnih projekata regeneracije, podrške na zemljištu, opremi, izgradnji, podugovaranju, finansiranju i komercijalnim aranžmanima, nabavkama i državnoj pomoći, akvizicijama, zajedničkim ulaganjima i ousourcing. Suočava se ekološkim i regulatornim problemima ali i redovnim poslovima koji se tiču ugovora, zapošljavanja, penzija, vlasništva nad IT/IP i rešavanjem sporova.

Pored toga, ona redovno pokriva sve pravne i faktičke odnose između poslodavca i radnika, zapošljavanje stranaca, upućivanje radnika u inostranstvo, ulazne, tranzitne i boravišne vize, boravišne i radne dozvole i sva druga radna, statusna i imigraciona pitanja.

Pored interesovanja za pravo, Mina se istakla radom u SAD-u gde je ostvarila izvanredne rezultate u oblastima menadžmenta i ugostiteljstva, i pritom usavršila engleski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda.

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka