Mina Radojević je Saradnik u advokatskoj kancelariji Stojković Advokati.

Mina je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2017.godine. Tokom sve 4 godine studija bila hvaljena od strane fakulteta za istaknut prosek, s tim što je redovno učestvovala u radu studijskih grupa sa najboljim studentima u generaciji.

Pripravnički staž započela je radom u advokatskoj kancelariji u Beogradu, gde je stekla iskustvo u oblastima građanskog i krivičnog prava. Od avgusta 2020.godine postaje deo tima Stojković Advokati, gde će nastaviti da usavršava svoje znanje i stiče iskustvo u oblastima privrednog, radnog i građanskog prava.

Pored interesovanja za pravo, Mina se istakla radom u SAD-u gde je ostvarila izvanredne rezultate u oblastima menadžmenta i ugostiteljstva, i pritom usavršila engleski jezik.

Član je Advokatske komore Beograda.