Milica Bugarić je saradnik u advokatskoj kancelariji Stojković Advokati.

Milica je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u septembru 2020. godine.

Tokom studija je više puta hvaljena od strane fakulteta za postignut izuzetan akademski uspeh. Inače, bila je stipendista grada Čačka tri godine za redom.

Timu Stojković Advokata se pridružila u decembru 2020.godine, gde je nastavila da stiče znanje iz oblasti privrednog, radnog i građanskog prava.

Milica tečno govori srpski i engleski jezik, a poseduje i osnovno znanje nemačkog jezika.

Član je Advokatske komore Beograda.