Ivana Cvetković Diafa je Stariji saradnik u AK Stojković Advokati.

Ivana ima značajno praktično iskustvo u rešavanju sporova iz svih oblasti prava, sastavljanju ugovora, izradi pravnih “due diligence” izveštaja, kao i u savetovanju i zastupanju domaćih i stranih klijenata u svim aspektima građanskog, porodičnog, radnog, korporativnog i privrednog prava.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine kao jedan od najboljih studenata u generaciji, i na istom fakultetu je završila master studije iz oblasti međunarodnog prava. Ujedno, sve ispite na pravosudnom ispitu položila je sa odlikom.

Advokatskom profesijom bavi se od 2012. godine, prvo kao advokatski pripravnik, a potom i kao samostalni advokat, profesionalno sarađujući sa više advokatskih kancelarija. Takođe je bila angažovana u svojstvu saradnika u nastavi na predmetu Pravo Evropske unije na Pravnom fakultetu Univerziteta “Union” u Beogradu.

Ivana je nazavisni advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Stojković i član je Advokatske komore Beograda.