Dragana Domazet je Advokat u advokatskoj kancelariji Stojković.

Oblasti njenog rada su: krivično pravo, imovinsko pravo, radno i porodično pravo.

Dragana ima bogato iskustvo u zastupanju fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima i organizacijama.

Pre nego što se pridružila advokatskoj kancelariji Stojković, Dragana je bila saradnik, a kasnije i advokat u advokatskoj kancelariji advokata Borivoja Borovića, gde je stekla izuzetno znanje iz oblasti krivičnog pravi i gde je bila deo tima koji je vodio neke od najvećih i najvažnijih krivičnih postupaka pred Specijalnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu i drugim sudovima. Od 2011. godine do pridruživanja advokatskoj kancelariji SA je radila kao advokat.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine i stekla sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje oštećenih maloletnika u krivičnom postupku.

Dragana je nezavisni advokat u saradnji sa Advokatskom kancelarijom Stojković i član je Advokatske komore Beograda od 2008. godine.