Legalizacija u Srbiji: Sve Što Trebate Znati

Uvod u Ozakonjenje Objekata

Ozakonjenje objekata u Republici Srbiji je pravni postupak koji omogućava legalizaciju nezakonito izgrađenih objekata. Ovaj proces omogućava vlasnicima da usklade svoje objekte sa važećim planskim dokumentima i dobiju pravnu sigurnost. U nastavku, detaljno ćemo objasniti sve ključne aspekte ozakonjenja prema Zakonu o ozakonjenju objekata.

Predmet Ozakonjenja

Objekti Podložni Ozakonjenju

Prema članu 6. Zakona o ozakonjenju objekata, predmet ozakonjenja su objekti za koje su podneti zahtevi za legalizaciju do 29. januara 2014. godine i koji su vidljivi na satelitskom snimku iz 2015. godine. Takođe, objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, ali su vidljivi na satelitskom snimku iz 2015. godine i za koje je izdato rešenje o rušenju, mogu biti predmet ozakonjenja.

Objekti Isključeni iz Ozakonjenja

Svi objekti izgrađeni nakon 27. novembra 2015. godine bez odgovarajućih građevinskih dozvola nisu predmet ozakonjenja prema važećim zakonskim odredbama. Za takve objekte, nadležni građevinski inspektor izdaje rešenje o rušenju.

Usklađivanje sa Planskim Dokumentima

Objekti koji se mogu uskladiti sa važećim planskim dokumentima u pogledu namene i spratnosti mogu biti predmet ozakonjenja. U nekim slučajevima, spratnost objekta može biti veća od propisane spratnosti, što se određuje na osnovu opšteg akta jedinice lokalne samouprave.

Dokazi o Odgovarajućem Pravu

Vrste Odgovarajućih Prava

Za ozakonjenje objekta, vlasnik mora dostaviti dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu. Kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini. Takođe, mogu se prihvatiti i drugi pravni poslovi koji potvrđuju pravni kontinuitet prometa zemljišta ili objekta.

Specifični Dokazi

 1. Pravnosnažna sudska presuda: Za objekte izgrađene na zemljištu u svojini drugog lica.
 2. Ugovor o prenosu prava korišćenja: Overen ugovor između tadašnjeg korisnika i podnosioca zahteva.
 3. Ugovor o kupovini objekta: Overen u odgovarajućoj formi.
 4. Ugovor o suinvestiranju: Overen u odgovarajućoj formi.
 5. Akt o dodeli nužnog smeštaja: Izdat od nadležnog ministarstva.
 6. Rešenje o nasleđivanju: Pravnosnažno rešenje.
 7. Rešenje o statusnoj promeni privrednog društva: Dokaz pravnog kontinuiteta.

Posebni Slučajevi

Za nadziđivanje, pretvaranje zajedničkih prostorija u stambeni ili poslovni prostor, potrebno je dostaviti izvod iz lista nepokretnosti i dokaz o regulisanju međusobnih odnosa između vlasnika i skupštine stambene zajednice.

Ugovor o Kupovini i Prodaji za Udeo na Zemljištu

Vlasnik stana u nezakonito izgrađenom objektu može zaključiti ugovor o kupovini i prodaji za udeo na zemljištu, proporcionalno površini posebnog dela objekta. Vlasnici stanova koji ne zaključe takav ugovor ne mogu nastaviti postupak ozakonjenja.

Komunikacione Mreže i Linijski Objekti

Za ove objekte, dokaz o odgovarajućem pravu dostavlja se samo za nadzemne delove objekta, osim vodova. Vlasnik ovih objekata stiče pravo svojine na objektu, ali ne i na zemljištu ispod ili iznad voda.

Zaključak

Ozakonjenje objekata u Republici Srbiji je složen proces koji zahteva pažljivo praćenje zakonskih procedura i pravovremeno dostavljanje potrebne dokumentacije. Pravilna priprema i razumevanje propisa mogu značajno olakšati ovaj postupak i osigurati uspešnu legalizaciju vašeg objekta. Ukoliko vam je potrebna pravna pomoć ili dodatne informacije, ne ustručavajte se da se obratite stručnjacima za pravne savete.

dokaz o odgovarajućem pravu, Legalizacija objekata, legalizacija objekata Beograd, legalizacija stambenih objekata, ozakonjenje građevinskog zemljišta, ozakonjenje objekata, postupak ozakonjenja, pravni saveti za ozakonjenje, uslovi za ozakonjenje, Zakon o ozakonjenju objekata

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka