Lakše do sezonskog posla u Srbiji

 

Uvodna razmatranja

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je dana 03. septembra 2021. godine na svom zvaničnom sajtu Nacrt Zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima („Nacrt“).

 

Ustavni osnov za donošenje ovog Nacrta sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim se utvrđuje da Republika Srbija, između ostalog, uređuje sistem u oblasti radnih odnosa.

 

Imajući u vidu da je reforma sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi uspešno sprovedena Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 50/18) ovim Nacrtom nastoji se da se isti rezultati postignu i u drugim sektorima, kao što su:

 

 • građevinarstvo;
 • usluge, smeštaj i ishrana;
 • administrativne i pomoćne uslužne deltanosti kao i
 • radno angažovanje fizičkih lica na poslovima čuvanja dece, čuvanja starijih lica, kao i čišćenja stambenih zgrada.

 

Ko se smatra radno angažovanim licem u smislu Nacrta?

 

Radno angažovano lice je definisano kao svako punoletno fizičko lice koje poslodavac radno angažuje na poslovima u skladu sa ovim Nacrtom.

Lice mlađe od 18 godina života može da se radno angažuje pod uslovima koje za radno angažovanje lica mlađih od 18 godina života propisuju zakon kojim se uređuje rad i uredba kojom se utvrđuje opasan rad za decu.

Zabranjeno je radno angažovanje lica mlađeg od 18 godina života u skladu sa ovim Nacrtom u Sektoru građevinarstava.

Takođe, omogućava se da domaći poslodavci radno angažuju na sezonskim poslovima i strane državljane kojima u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, bez obaveze pribavljanja dozvole za rad stranaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad stranaca, za vreme dok kratkotrajno borave u Republici Srbiji u skladu sa propisima kojim se uređuje boravak stranaca.

Radno angažovanim licem prema ovom Nacrtu ne smatraju se lica koja poslodavcu fizičkom licu, pomažu povremeno i bez naknade u obavljanju poslova (rodbina, susedi/komšije, prijatelji).

 

Prava radno angažovanih lica

 

Radno angažovano lice ima sledeća prava:

 • Pravo na ograničeno radno vreme;
 • Pravo na odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor;
 • Pravo na naknadu za svoj rad;
 • Zabrana ograničenja rada kod drugog poslodavca i zabrana diskriminacije angažovanog lica;
 • Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i obavezno zdravstveno osiguranje;
 • Pravo na pravnu zaštitu pred Agencijom za mirno rešavnje sporova Republike Srbije.

 

Uslovi koje poslodavac mora da ispuni

 

Poslodavcem u smislu ovog Nacrta smatra se preduzetnik, pravno lice ili fizičko koje neposredno i za sopstvene potrebe angažuje lice na poslovima i pod uslovima predviđenim ovim Nacrtom.

Imajući u vidu da se radnim angažovanjem u smislu Nacrta smatra rad van radnog odnosa, poslodavac ima obaezu da licu koje planira da angažuje dostavi pisano obaveštenje o uslovima radnog angažovanja

Poslodavac ima obavezu da pisanim putem obavesti radno angažovano lice o uslovima rada, pre njegovog stupanja na rad.

Obaveza se smatra izvršenom kada se radno angažovanom licu na njegov profil kome se pristupa preko Informacionog sistema za prijavu i odjavu radno angažovanih lica, dostavi obaveštenje o uslovima rada, koje sadrži podatke o:

 • poslodavcu i radno angažovanom licu;
 • uslovima radnog angažovanja;
 • pravima u vezi sa radnim vremenom i odmorima.

 

Poslodavac je obavezan da po osnovu naknade za rad koju ostavari radno angažovano lice plati porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Porez se obračunava po stopi od 10%, a doprinosi se obračunavaju i plaćaju po stopi od 25% za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti 2%.

 

Cilj Nacrta

 

Nacrt usmerava na rešavanje problema neformalno i povremeno angažovanih radnika u oblasti kako poljoprivrede, tako i građevinarstva, turizma i ugostiteljstva, i kućnih i pomoćnih poslova.

Cilj Nacrta je da se postavi pravni okvir poslovima koji su ograničenog trajanja (nekoliko dana u mesecu), tako što će se pojednostaviti način registrovanja radnika, kao i obračun i uplata poreza i doprinosa.