Konsultantske usluge u oblasti javno-privatnog partnerstva za privatni sektor

Vladimir je aktivni konsultant više domaćih i stranih kompanija u oblasti JPP i koncesija. To podrazumeva:

  • Pronalaženje adekvatne lokacije za ulaganja;
  • Pomoć u pregovorima sa javnim sektorom;
  • Izradu samoinicijativnog predloga projekta JPP ili Koncesionog akta i
  • Pripremu za tender.

Vladimir Vasiljev i njegov JPP-TIM trenutno rade na pripremi projekata JPP ukupne vrednosti 60+ miliona evra u oblastima upravljanja otpadom, tretmana otpadnih voda, turizma, sporta i uvođenja led rasvete.