Ključne Promene u Zakonu o Strancima i Zakonu o Zapošljavanju Stranaca – Srbija 2023

Beograd Belgrade Night Law On Freigners

Republika Srbija je, 27. jula 2023. godine, usvojila značajne izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca. Ove promene predstavljaju ključni korak ka usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa direktivama Evropske Unije, pružajući stranim državljanima novi, efikasniji i digitalizovan pristup dozvolama za boravak i rad. Ovaj članak detaljno razmatra ove izmene, njihov uticaj na strance u Srbiji i doprinos ka integraciji Srbije u evropske strukture.

Jedinstveni Postupak za Izdavanje Dozvola

Novi zakoni omogućavaju stranim državljanima da u jedinstvenom postupku, pred Ministarstvom unutrašnjih poslova, ostvare pravo na privremeni boravak i rad. Ova promena pojednostavljuje proces i smanjuje administrativne troškove za strance i poslodavce.

Digitalizacija Procesa

U skladu sa ciljevima Vlade Srbije o razvoju digitalnih usluga, postupak izdavanja dozvola je potpuno digitalizovan. Sada je moguće podneti zahteve elektronskim putem, što značajno olakšava proceduru za strance i unapređuje efikasnost administrativnih usluga.

Horizontalna Povezanost Zakona

Izmenama se obezbeđuje koherentnost između Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, omogućavajući strancima lakši pristup tržištu rada bez potrebe za posebnim formalnostima.

Odobrenje Privremenog Boravka do Tri Godine

Izmene zakona omogućavaju odobravanje privremenog boravka na period do tri godine, u zavisnosti od pojedinačnih okolnosti, što predstavlja značajno proširenje u odnosu na prethodni maksimalni period od jedne godine.

Biometrijski Dokumenti

Uvođenjem biometrijskih dokumenata za privremeni boravak i rad, Srbija usklađuje svoje standarde sa evropskim normama bezbednosti. Ovi dokumenti zamenjuju prethodne nalepnice u pasošima, pružajući veću sigurnost i efikasnost u postupcima.

PS. Izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, Srbija je napravila značajan korak ka stvaranju privlačnijeg i konkurentnijeg tržišta rada, olakšavajući privlačenje stranih radnika i investicija. Ove promene ne samo da podstiču ekonomski rast i razvoj zemlje, već i pokazuju posvećenost Srbije ka integraciji u Evropsku Uniju, unapređujući pravnu sigurnost i administrativnu efikasnost.

#SavetiAdvokataBeograd, advokat za strance u beogradu, prava stranaca, privremeni boravak, propisi o strancima, vize za strane državljane

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka