Kako Poreska uprava Srbije Može Blokirati Poslovanje Firmi u Slučaju Poreskih Nepravilnosti

IP Lawyers Serbia

Suočavanje s poreskim propisima može biti izazovno za mnoge preduzetnike. U poslovnom svetu Srbije, razumevanje poreskih obaveza i potencijalnih posledica njihovog neispunjavanja je ključno. Posebno je važno razumeti kako Poreska uprava može delovati u slučaju sumnje na nepravilnosti u poslovanju.

Na osnovu člana 66 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), Poreska uprava ima ovlašćenje da uvede privremene mere za obezbeđenje naplate poreza ukoliko postoji sumnja u pravilnost poslovanja.

 1. Šta su Privremene Mere?

Privremene mere su zakonski alat koji Poreskoj upravi omogućava da osigura naplatu poreza koji još nije dospeo ili koji nije utvrđen, ali je u toku proces utvrđivanja ili kontrole.

Ove mere mogu uključivati založna prava na pokretnim stvarima, nepokretnostima, novčanim sredstvima i potraživanjima poreskog dužnika.

U praksi, Poreska uprava gotovo uvek poseže za uvođenjem ovih mera kada, u toku kontrole, posumnja na postojanje nepravilnosti u poslovanju. Posebno se fokusira na primenu propisa u sledećim situacijama:

 • Evidentiranje Troškova Po Primljenim Računima: Kontrola se vrši nad troškovima evidentiranim po primljenim računima od preduzetnika ili pravnih lica u zemlji, ili ino dobavljača. Ako je kontrolom utvrđeno da troškovi nisu nastali u svrhu obavljanja delatnosti, to može biti razlog za uvođenje privremenih mera.
 • Postojanje Neiskazanih Prihoda: Ovde se fokusira na neiskazane prihode po osnovu naplate sopstvenih potraživanja ili za treća lica, posebno za deo koji nije prenet trećem licu do kraja kontrolisanog perioda. Ako Poreska uprava identifikuje prihode koji nisu adekvatno prijavljeni ili evidentirani, može posegnuti za privremenim merama kao sredstvom obezbeđenja naplate poreza.

Ove mere su od suštinske važnosti za Poresku upravu jer omogućavaju efikasno delovanje u slučajevima sumnje na poreske nepravilnosti, osiguravajući da se poreske obaveze adekvatno ispune.

 1. Uslovi za Uvođenje Privremenih Mera

Poreska uprava može uvesti ove mere kada proceni da postoji opasnost od ometanja, onemogućavanja ili neefikasne naplate nedospelog poreza. Odluka o uvođenju privremenih mera mora sadržati obrazloženje zašto postoji takva opasnost.

Među čestim razlozima koje Poreska uprava uzima u obzir kao otežavajuće okolnosti su:

 • Plaćanje poreza na dobit u manjem iznosu od zakonom propisanog.
 • Ne posedovanje nepokretnosti ili druge vrednije imovine.
 • Česte promene sedišta firme.
 • Nepostojanje opreme neophodne za obavljanje delatnosti.
 • Drugi plauzibilni razlozi, kao što su nepravilnosti u knjigovodstvenim zapisima, nedostatak transparentnosti u finansijskim transakcijama, sumnjive transakcije koje ukazuju na izbegavanje poreza, i značajne promene u strukturi vlasništva koje mogu uticati na poreske obaveze.

Ovi faktori ukazuju na potencijalni rizik za državu u pogledu naplate poreza, što može rezultirati uvođenjem privremenih mera od strane Poreske uprave.

 1. Trajanje i Ukidanje Mera

Privremene mere traju do naplate poreza radi čijeg su obezbeđenja ustanovljene ili dok poreski obveznik ne pruži odgovarajuće sredstvo obezbeđenja za naplatu poreske obaveze.

 1. Sredstva Obezbeđenja Naplate

Prema ZPPPA, sredstva obezbeđenja naplate poreza uključuju: hipoteku na nepokretnostima, zaloga na pokretnim stvarima, neopozivu bankarsku garanciju, jemstvo drugog lica, trasiranu menicu akceptiranu od strane dva žiranta i menicu avaliranu od strane poslovne banke.

 1. Pravo na Žalbu

Poreski obveznik ima pravo na žalbu protiv rešenja o uvođenju privremenih mera. Međutim, žalba ne odlaže izvršenje rešenja, što znači da mere ostaju na snazi dok se žalbeni postupak ne završi, ili ne na drugi način ne obezbede uslovi za ukidanje ovih mera, što će zavisiti od određenih okolnosti konkretnog slučaja.

Razumevanje kako i kada Poreska uprava može uvesti privremene mere i sredstva obezbeđenja naplate poreza je od suštinskog značaja za svakog preduzetnika u Srbiji. Ovim znanjem, firme mogu efikasnije planirati svoje finansijske i poslovne strategije te izbeći potencijalne pravne komplikacije povezane sa poreskim dugovima.

bankarska garancija, hipoteka, naplata poreza, Poreska efikasnost Srbija., Poreska optimizacija Srbija, Poreska pomoć Srbija, Poreska regulativa Srbija, Poreska revizija Srbija, Poreska uprava Srbije, Poreska usluga Srbija, poreske nepravilnosti, Poreske obaveze Srbija, Poreske olakšice Srbija, Poreski konsultanti Srbija, Poreski saveti Srbija, Poreski stručnjaci Srbija, Poreski zakon Srbija, Poresko planiranje Srbija, Porezna savetovanja Srbija, poslovne strategije, privremene mere, Rešavanje poreskih problema Srbija, sredstva obezbeđenja naplate, žalbeni postupak, založna prava

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka