Elektronski sertifikati u Srbiji: Važnost i postupak dobijanja u pet koraka

Elektronski sertifikat je digitalni dokument koji se koristi za potvrđivanje identiteta korisnika u elektronskoj komunikaciji. On omogućava korisnicima da elektronski potpisuju i šalju dokumente, elektronske poruke, obavljaju online transakcije i obaveštavaju druge o svom identitetu u elektronskom obliku. U Srbiji, elektronski sertifikati su izdati od strane akreditovanih pružalaca usluga, a proces dobijanja elektronskog sertifikata može se obaviti online.

Kako funkcioniše elektronski sertifikat?

Elektronski sertifikat se sastoji od digitalnog potpisa, koji je jedinstveni kod koji identifikuje korisnika, i digitalnog sertifikata, koji potvrđuje identitet korisnika. Digitalni potpis omogućava korisniku da digitalno potpiše dokument, a digitalni sertifikat potvrđuje identitet korisnika i omogućava drugim korisnicima da verifikuju autentičnost digitalnog potpisa.

Digitalni sertifikat se izdaje od strane pouzdanog izdavača, takozvanog certifikacionog tela (CA). Certifikaciona tela proveravaju identitet korisnika i izdaju digitalne sertifikate koje su vezane za digitalne potpise. Korisnik dobija privatni ključ koji se koristi za potpisivanje dokumenata, a digitalni sertifikat koji sadrži javni ključ korisnika se objavljuje na internetu. Kada drugi korisnik dobije digitalni potpis od korisnika, softver za verifikaciju digitalnih potpisa upoređuje javni ključ sa digitalnim sertifikatom koji se nalazi na internetu kako bi se potvrdilo da je potpis autentičan i da je poslat od strane pravog korisnika.

Kako dobiti elektronski sertifikat u Srbiji?

U Srbiji postoji nekoliko akreditovanih pružalaca usluga koji izdaju digitalne sertifikate. Proces dobijanja digitalnog sertifikata se obično obavlja online i podrazumeva sledeće korake:

 1. Odaberite pružaoca usluge

Prvo treba odabrati pružaoca usluge koji će vam izdati digitalni sertifikat. Na raspolaganju su razni pružaoci usluga, a neki od najpoznatijih u Srbiji su Privredna komora Srbije, Halcom CA, MSigns i Certum.

 1. Pripremite dokumentaciju

Nakon što ste odabrali pružaoca usluge, potrebno je da pripremite potrebnu dokumentaciju. U zavisnosti od pružaoca usluge, dokumentacija koja se zahteva može se razlikovati, ali uglavnom se zahteva lična karta, poreski identifikacioni broj (PIB) i druge lične informacije.

 1. Podnesite zahtev

Nakon pripreme dokumentacije, potrebno je podneti zahtev za izdavanje digitalnog sertifikata. To se obično može obaviti online putem internet stranice pružaoca usluge. Potrebno je popuniti formular i priložiti potrebnu dokumentaciju.

 1. Verifikacija identiteta

Kada je zahtev podnet, potrebno je da se verifikuje identitet korisnika. Ovo se obično radi u prostorijama pružaoca usluge, gde korisnik mora da se pojavi sa ličnom kartom ili drugim identifikacionim dokumentom. Nakon toga, pružalac usluge će izdati digitalni sertifikat.

 1. Preuzmite digitalni sertifikat

Kada je digitalni sertifikat izdat, korisnik ga može preuzeti sa internet stranice pružaoca usluge. Uz digitalni sertifikat, korisnik će dobiti i uputstva za korišćenje.

Zaključak

Elektronski sertifikati su neophodni za elektronsku komunikaciju, online transakcije i elektronsko potpisivanje dokumenata online. U Srbiji, postoji nekoliko akreditovanih pružalaca usluga koji izdaju digitalne sertifikate, a proces dobijanja digitalnog sertifikata se može obaviti online. Potrebno je pripremiti određenu dokumentaciju, popuniti formular za zahtev, verifikovati identitet i preuzeti digitalni sertifikat. Elektronski sertifikati su ključni za zaštitu podataka i sigurnu komunikaciju na internetu, a njihova upotreba se sve više širi u raznim oblastima poslovanja i života.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka