Da li je moguće sprovesti izvršenje u Crnoj Gori protiv dužnika iz Crne Gore, na osnovu Rešenja o izvršenju donetog u Srbiji?

AK STATT Debt Collection Serbia & Montenegro

Mnogi poverioci se suočavaju sa problemom naplate potraživanja kada dužnici ili njihova imovina nisu u istoj državi gde je doneta izvršna odluka. U konkretnom slučaju, poverilac iz Nemačke isporučio je robu ogranku stranog privrednog društva registrovanog u Srbiji, čiji je osnivač privredno društvo iz Crne Gore. Postavlja se pitanje da li je moguće sprovesti izvršenje u Crnoj Gori na osnovu rešenja o izvršenju donetog u Srbiji. Analiziramo pravne aspekte ovog pitanja i pružamo odgovor na osnovu relevantnih zakonskih odredbi i pravne prakse.

Pravna analiza

Prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 – odluka US), izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave sprovodi sud ili javni izvršitelj koji je mesno nadležan prema načelu teritorijalnosti. Ovo načelo podrazumeva da sud ili izvršitelj može postupati samo u okviru teritorije na kojoj ima nadležnost.

Činjenično stanje

U konkretnom slučaju, poverilac iz Nemačke prodao je robu i izdao fakture ogranku stranog privrednog društva registrovanog u Srbiji, dok osnivač ovog ogranka ima imovinu u Crnoj Gori. Ogranak nema imovinu u Srbiji podobnu za izvršenje, što nameće potrebu za sprovođenjem izvršenja u Crnoj Gori protiv osnivača.

Stav AK STATT

AK STATT zauzima sledeći stav:

 1. Teritorijalnost izvršnog postupka:
  • Prema načelu teritorijalnosti, srpski sud ili javni izvršitelj može sprovoditi izvršenje samo na teritoriji Srbije. Ukoliko ogranak u Srbiji nema imovinu za namirenje poverioca, postupak izvršenja će biti obustavljen.
 2. Mogućnost izvršenja u Crnoj Gori:
  • Izvršni poverilac može pokrenuti postupak izvršenja u Crnoj Gori protiv osnivača privrednog društva, ukoliko crnogorski zakoni priznaju verodostojnu ispravu kao osnov za izvršenje. Prema crnogorskom zakonodavstvu, verodostojna isprava, kao što je račun, može biti osnov za pokretanje izvršnog postupka, pod uslovom da načelo formaliteta to ne sprečava.
 3. Načelo formalnosti:
  • Bitno je napomenuti da verodostojna isprava glasi na ogranak u Srbiji, a ne na privredno društvo u Crnoj Gori. Stoga, izvršenje na osnovu menice ili računa može biti izazov zbog različitih formalnosti koje se primenjuju u Crnoj Gori.

Zaključak

Iako srpski sud ili izvršitelj ne može sprovoditi izvršenje u Crnoj Gori, poverilac iz Nemačke ima pravo da pokrene izvršni postupak u Crnoj Gori protiv osnivača privrednog društva. Ovo zavisi od priznavanja verodostojne isprave kao osnova za izvršenje prema crnogorskom zakonodavstvu. Načelo teritorijalnosti i formalnosti mogu predstavljati prepreke, ali pažljivo pravno planiranje može omogućiti uspešno sprovođenje izvršenja.

Za dodatne informacije i pravne savete, obratite se AK STATT. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju za sve pravne nedoumice u vezi sa izvršnim postupcima i međunarodnim naplatama.

AK STATT pravni saveti, hipotekarni stambeni kredit, izvršenje u Crnoj Gori, međunarodna naplata dugova, načelo teritorijalnosti, ogranak stranog privrednog društva, poverilac iz Nemačke, rešenje o izvršenju Srbija, verodostojna isprava, zakon o izvršenju i obezbeđenju.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka