Povezano iskustvo

Povezano iskustvo

Povezano iskustvo

Pomoć energetskom sektoru u usaglašavanju sa pravilima državne pomoći EU

Zoran Sretić je bio angažovan od strane konzorcijuma konsultantskih kompanija koje su implementirale projekat modernizacije energetskog sektora, finansiran od strane Vlade Velike Britanije za korisnike sa prostora Zapadnog Balkana. Ključni korisnik ovog projekta je bilo državno, vertikalno integrisano javno preduzeće koje posluje na tržištu električne energije Energetske zajednice. Pravni okvir državne pomoći suštinski je definisan […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Vlada povukla državnu pomoć u iznosu od 1.6 miliona evra globalnoj IT kompaniji

Zoran Sretić i Miomir Stojković uspešno su savetovali klijenta u postupku pred Komisijom za kontrolu državne pomoći („Komisijom“) tokom 2016 koji je pobijana zakonitost i dozvoljenost državne pomoći i time uticali na povlačenje direktne subvencije Vlade (Ministarstva privrede) u iznosu od preko 1.6 miliona evra namenjene globalnoj kompaniji za informacione tehnologije početkom 2017. godine. Komisija […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Dovedena u pitanje zakonitost državna pomoć u iznosu od 10 miliona evra

U toku 2018. godine Zoran Sretić i Miomir Stojković su savetovali klijente u postupku iniciranom pred Komisijom za kontrolu državne pomoći Republike Srbije (“Komisija ”) napadajući neprijavljenu i nedozvoljenu državnu pomoć u iznosu od skoro 10 miliona evra dodeljenu od strane Vlade (Ministarstva privrede) multinacionalnoj kompaniji za otvaranje lokalne jedinice za istraživanje i razvoj u […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Zaustavljena istraga protiv distributera medicinske opreme zbog navodne povrede konkurencije (navigacija odbrane klijente u uslovima neograničene istrage Komisije)

Zoran Sretić je 2017. godiine vodio tim koji je savetovao klijenta u prethodnom postupku pred  Komisijom za zaštitu konkurencije (“Komisija”) sa ciljem eliminacije neposrednog rizika otvaranje formalne istrage zbog sumnje da je zaključio restriktivan sporazum na relevantnom tržištu medicinske opreme, čime je predupredio rizik finansijske kazne zbog povrede konkurencije, nastanak transakcionih troškova postupka i reputacione […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Konsultantske usluge u oblasti javno-privatnog partnerstva za privatni sektor

Vladimir je aktivni konsultant više domaćih i stranih kompanija u oblasti JPP i koncesija. To podrazumeva: Pronalaženje adekvatne lokacije za ulaganja; Pomoć u pregovorima sa javnim sektorom; Izradu samoinicijativnog predloga projekta JPP ili Koncesionog akta i Pripremu za tender. Vladimir Vasiljev i njegov JPP-TIM trenutno rade na pripremi projekata JPP ukupne vrednosti 60+ miliona evra […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Konsultantske usluge u oblasti javno-privatnog partnerstva za javni sektor

Dr Vladimir Vasiljev je aktivni konsultant više opština u Srbiji i BiH za pitanja JPP i koncesija. To podrazumeva: Pomoć javnom sektoru u identifikaciji infrastrukturnih projekata od javnog značaja koji se mogu realizovati u formi JPP i na taj način ostvariti ušteda u budžetu lokalne samouprave i istovremeno dobiti efikasnija usluga; Izradu razvojnog dokumenta Kalendar […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Upravljanje opasnim otpadom u Srbiji

Miomir Stojković vodi tim koji savetuje i zastupa klijenta u procesu ugovaranja odgovarajuće lokacije/postrojenja za tretman i odlaganje opasnog otpada, kao i o procesnim i materijalnim uslovima za dobijanje licence za tretman i skladištenje opasnog otpada. Kroz pravno savetovanje i zastupanje težimo da bude postignuta puna usaglašenost sa propisima Republike Srbije i da provedemo klijenta […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Državna pomoć u Srbiji

Miomir Stojković je savetovao klijenta kako da pregovara i dobije državnu pomoć za poslove proizvodnje hrane za koje je planirano da se premeste u Srbiju, odmeravajući pravne posledice otvaranja novog proizvodnog pogona (greenfield) ili kupovinu postojećeg (brownfield), kupovinu zemljišta i izgradnju pogona (ugovor o izgradnji i potrebna dokumentacija) ili zakup zemljišta i fabrike, kupovinu opreme […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Slučaj javne nabavke u Srbiji

Miomir Stojković je savetovao i zastupao veliku međunarodnu korporaciju u složenom postupku javne nabavke procenjene vrednosti preko 4 miliona evra, u kom postupku smo pobijali sve nepravilna postupanja organa vlasti – javnog preduzeća iz Beograda, Srbija. Ovaj proces javne nabavke, podložan rizicima po njegov integritet čak i pre nego što je javna nabavka bila oglašena […]

Pročitajte više

Povezano iskustvo

Finansiranje vertoparka u Srbiji

Miomir Stojković je savetovao o pravnoj i poslovnoj sposobnosti za učešće u projektu izgradnje vetroelektrane Čibuk1 u Srbiji. Rezultat ovog rada bio bitan uslov za odobravanje kredita od preko 215 miliona evra za finansiranje vetroparka u Srbiji.

Pročitajte više

Saznajte više

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka