Aktivnosti lobiranja u Srbiji i uloga advokata: Analiza mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Uvod

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, br. 014-011-00-0048/20, doneto 21. februara 2020. godine, izazvalo je interesovanje i raspravu u vezi sa sposobnošću advokata da se bave lobiranjem u Srbiji. Članak će razmotriti ključne tačke ovog mišljenja i istražiti uslove pod kojima lica čija je profesija advokat mogu da se bave lobiranjem u skladu sa Zakonom o lobiranju i pravilima advokature.

Aktivnost lobiranja u Srbiji

Prema Zakonu o lobiranju, lobiranje se definiše kao aktivnost kojom se utiče na organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave radi ostvarivanja interesa korisnika lobiranja. Ovde su obuhvaćeni organi vlasti u postupku donošenja zakona, drugih propisa i opštih akata. Upravo ova aktivnost izaziva polemike u vezi sa time da li advokati mogu biti lobisti.

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije

Mišljenje Agencije ističe da je lobiranje aktivnost, a ne zanimanje ili profesija. To znači da advokati, kao i druga fizička lica, mogu se baviti lobiranjem, ali pod određenim uslovima. Takođe, naglašava se da advokati moraju poštovati principe integriteta prilikom lobiranja, uključujući zakonitost, transparentnost, odgovornost i etičnost.

Uloga advokata u lobiranju

Zakon o advokaturi propisuje da advokatura pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima, uključujući obavljanje raznih poslova pravne pomoći u ime korisnika prava. Međutim, advokati se ne smeju baviti poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature, niti mogu imati drugu registrovanu samostalnu delatnost.

Zaključak

Na osnovu mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, advokati u Srbiji mogu se baviti lobiranjem kao aktivnošću, ali pod uslovom da to čine u skladu sa zakonom, transparentno, etično i odgovorno. Ovo mišljenje otvara prostor za dalju debatu o ulozi advokata u lobiranju i očuvanju integriteta ovog procesa u Srbiji.

#Srbija, #Zakonodavstvo, advokatura, integritet lobiranja, lobiranje, lobiranje u organima vlasti, transparentnost lobiranja., uloga advokata, uslovi lobiranja, zakon o lobiranju

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka