6 Slučajeva U Kojima Legalizacija Objekta u Srbiji Nije Dozvoljena

U Srbiji, postupak legalizacije objekta se često čini kao dug i naporan proces, koji zahteva puno vremena, novca i strpljenja.

Međutim, čak i nakon ulaganja svih tih napora, postoji nekoliko situacija u kojima legalizacija objekta jednostavno nije moguća.

Dakle, legalizacija objekta u Srbiji u nekim slučajevima, nažalost, nije moguća.

U nastavku ćemo razmotriti neke od situacija u kojima legalizacija objekta nije moguća.

Objekat je izgrađen na nezakonitom zemljištu

 1. Objekat je izgrađen na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora Jedan od osnovnih uslova za legalizaciju objekta jeste da se nalazi na zemljištu koje je u vlasništvu investitora. Ukoliko je objekat izgrađen na tuđem zemljištu, legalizacija nije moguća.

Objekat je izgrađen na zaštićenom području

 1. Objekat je izgrađen na zemljištu koje se nalazi u zaštićenom području Ukoliko je objekat izgrađen na zemljištu koje se nalazi u zaštićenom području, kao što su nacionalni parkovi, ekološke zone ili drugi zaštićeni delovi prirode, legalizacija nije moguća.

Objekat nije izgrađen u skladu sa urbanističkim planom

 1. Objekat je izgrađen u protivzakonitim uslovima. Ukoliko je objekat izgrađen bez odobrenja nadležnih organa ili u suprotnosti sa urbanističkim planom, legalizacija nije moguća.

Objekat je izgrađen na nebezbednom mestu

 1. Objekat je izgrađen na nebezbednom mestu Ukoliko se objekat nalazi na mestu koje nije bezbedno, poput klizišta, opasnog terena ili u blizini nekog drugog objekta koji predstavlja rizik, legalizacija nije moguća.

Objekat je izgrađen na javnom zemljištu

 1. Objekat je izgrađen na javnom zemljištu Ukoliko je objekat izgrađen na javnom zemljištu, legalizacija nije moguća. Javno zemljište je vlasništvo države ili lokalne samouprave, te ga nije moguće legalizovati za privatnu upotrebu.

Objekat je izgrađen mimo svih planova

 1. Objekat je izgrađen prema nepostojećim urbanističkim planovima Ukoliko je objekat izgrađen prema nepostojećim urbanističkim planovima ili je građen na zemljištu koje nije namenjeno za gradnju, legalizacija nije moguća.

PS. Legalizacija objekta u Srbiji nije uvek moguća, a ovo su samo neke od situacija u kojima to nije moguće. Ukoliko se nalazite u takvoj situaciji, najbolje je da se konsultujete sa stručnjakom koji će vas uputiti u proceduru i dati vam savete kako da postupite.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovoj objavi su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljena da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka