5 Stvari Koje Morate Znati o Građevinskoj Dozvoli u Srbiji

U Srbiji se Građevinska dozvola izdaje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (ZPI) i to na sledeći način:

Propisna dokumentacija

 1. Priprema dokumentacije: Investitor je dužan da pripremi potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole. To obično uključuje glavni projekat, idejno rešenje, geodetski snimak i druge relevantne dokumente.

Zahtev za izdavanje dozvole

 1. Podnošenje zahteva: Nakon pripreme dokumentacije, investitor podnosi zahtev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom organu, koji je obično gradski ili opštinski urbanistički zavod.

Službena revizija dokumentacije

 1. Provera dokumentacije: Nakon podnošenja zahteva, nadležni organ proverava da li je dostavljena kompletna dokumentacija i da li ispunjava zakonske uslove. Ako dokumentacija nije kompletna, investitor će biti obavešten da je dopuni.

Izdavanje građevinske dozvole

 1. Izdavanje građevinske dozvole: Nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uslovi i da je dokumentacija kompletna, nadležni organ donosi odluku o izdavanju građevinske dozvole. Građevinska dozvola sadrži podatke o objektu koji se gradi, kao i uslove za izgradnju i korišćenje objekta.

Građevinski radovi

 1. Izvršenje građevinskih radova: Nakon izdavanja građevinske dozvole, investitor može početi sa izvršenjem građevinskih radova u skladu sa uslovima koji su navedeni u dozvoli.

PS. Važno je napomenuti da se postupak izdavanja građevinske dozvole može razlikovati u zavisnosti od specifične situacije i lokalne prakse. Međutim, gore navedene faze predstavljaju osnovni postupak za dobijanje građevinske dozvole u Srbiji.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovoj objavi su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljena da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka