5 Koraka Do PDR-a u Srbiji

Planovi detaljne regulacije (PDR) u Srbiji se rade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (ZPI), koji reguliše postupak planiranja i izgradnje objekata, uređenja prostora i korišćenja zemljišta.

Postupak izrade PDR-a u Srbiji obično se sastoji od sledećih faza:

Iniciranje postupka

 1. Iniciranje postupka izrade PDR-a: Postupak izrade PDR-a obično započinje inicijativom za izradu plana od strane lokalne samouprave, investitora, ili neke druge zainteresovane strane.

Idejno rešenje

 1. Izrada idejnog rešenja: U ovoj fazi se razvija idejno rešenje za uređenje prostora koje će biti regulisano PDR-om. Idejno rešenje obično obuhvata analizu postojećeg stanja, identifikaciju problema i potreba za uređenjem prostora, kao i predlog rešenja za uređenje prostora.

Javnost mora da bude uključena

 1. Javni uvid: Nakon izrade idejnog rešenja, ono se stavlja na javni uvid, što omogućava građanima i drugim zainteresovanim stranama da daju svoje mišljenje i sugestije u vezi sa predloženim rešenjima.

Nacrt Plana Detaljne Regulacije

 1. Izrada nacrta PDR-a: Nakon razmatranja primedbi i sugestija koje su pristigle tokom javnog uvida, izrađuje se nacrt PDR-a. U nacrtu se preciziraju detalji planiranog uređenja prostora, kao i uslovi za izgradnju objekata na tom prostoru.

Usvajanje Plana Detaljne Regulacije

 1. Usvajanje PDR-a: Nakon izrade nacrta PDR-a, on se dostavlja nadležnom organu koji odlučuje o usvajanju PDR-a. Ukoliko se PDR usvoji, postaje obavezujući za sve investitore koji planiraju da grade na tom prostoru.

PS. Važno je napomenuti da postupak izrade PDR-a može varirati u zavisnosti od specifične situacije i lokalne prakse. Međutim, gore navedene faze predstavljaju osnovni postupak izrade PDR-a u Srbiji.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovoj objavi su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljena da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka