5 Koraka Do Lokacijskih Uslova u Srbiji (ili Do Saznanja Šta Možete Da Zidate na Određenoj Lokaciji)

Lokacijski uslovi su dokument koji se izdaje pre građevinske dozvole, a koji sadrži uslove pod kojima se može graditi određeni objekat na određenoj parceli.

U Srbiji, postupak izdavanja lokacijskih uslova je sledeći:

Dokumentacija mora biti kompletna

 1. Priprema dokumentacije: Investitor priprema potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za izdavanje lokacijskih uslova. Ova dokumentacija obično uključuje katastarski plan, geodetski snimak parcele i glavni projekat objekta koji se planira izgraditi.

Zahtev mora biti uredan

 1. Podnošenje zahteva: Nakon pripreme dokumentacije, investitor podnosi zahtev za izdavanje lokacijskih uslova nadležnom organu, koji je obično gradski ili opštinski urbanistički zavod.

Službene provere

 1. Provera dokumentacije: Nakon podnošenja zahteva, nadležni organ proverava da li je dostavljena kompletna dokumentacija i da li ispunjava zakonske uslove. Ako dokumentacija nije kompletna, investitor će biti obavešten da je dopuni.

Izdavanje Uslova o Lokaciji

 1. Izdavanje lokacijskih uslova: Nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi zakonski uslovi i da je dokumentacija kompletna, nadležni organ donosi odluku o izdavanju lokacijskih uslova. Lokacijski uslovi sadrže uslove za gradnju, kao što su visina objekta, odstupanja od parcelne linije, broj spratova, itd.

Planiranje daljih koraka

 1. Izvršenje građevinskih radova: Nakon izdavanja lokacijskih uslova, investitor može planirati izvršenje građevinskih radova u skladu sa uslovima koji su navedeni u uslovima.

PS. Važno je napomenuti da se postupak izdavanja lokacijskih uslova može razlikovati u zavisnosti od specifične situacije i lokalne prakse. Međutim, gore navedene faze predstavljaju osnovni postupak za dobijanje lokacijskih uslova u Srbiji.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovoj objavi su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljena da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

 

  Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

  Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

  Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

  Poziv Poruka