2 Česta Pitanja Koja Nam Novi Investitori Postavljaju u Praksi

Ko Sme Da Zida u Srbiji?

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji u Srbiji, objekte mogu graditi pravna i fizička lica koja ispunjavaju određene uslove.

Fizička lica, odnosno pojedinci, mogu graditi objekte na svojoj zemlji, pod uslovom da su vlasnici te zemlje ili da imaju odobrenje vlasnika za gradnju objekta. Fizička lica takođe mogu graditi objekte na zemlji koja nije u njihovom vlasništvu, ali samo ako imaju zaključen ugovor o zakupu ili drugi ugovor sa vlasnikom zemlje koji im omogućava da grade na toj zemlji.

Pravna lica, kao što su kompanije, udruženja ili druge organizacije, takođe mogu graditi objekte u Srbiji. Međutim, pre nego što započnu građevinske radove, moraju dobiti građevinsku dozvolu od nadležnog organa.

Osim toga, svi graditelji objekata moraju ispunjavati određene tehničke i zakonske uslove kako bi se osigurala sigurnost objekta i zaštitila javna bezbednost. Na primer, moraju koristiti odgovarajuće materijale i opremu, angažovati ovlašćene projektante i izvođače radova, poštovati građevinske propise i pravilnike, i slično.

Da Li Glavni Izvođač Radova Mora Da Ima Osiguranje Pre Izvođenja Radova Na Izgradnji Objekta U Srbiji?

Da, prema Zakonu o planiranju i izgradnji u Srbiji, glavni izvođač radova na izgradnji objekta mora da ima odgovarajuće osiguranje pre početka radova.

Konkretno, glavni izvođač radova mora da ima osiguranje od odgovornosti za štetu koja može nastati usled izvođenja radova na objektu. Ovo osiguranje je neophodno kako bi se zaštitila javna bezbednost i sprečile eventualne finansijske posledice koje bi mogle nastati usled štete na objektu.

Osiguranje se obično zaključuje kod osiguravajućih kompanija koje pružaju usluge u oblasti građevinskog osiguranja. Uglavnom se zaključuje polisa osiguranja od građevinske odgovornosti, kojom se pokrivaju štete koje mogu nastati tokom izvođenja radova.

Takođe, pored glavnog izvođača radova, i podizvođači koji učestvuju u radovima na objektu takođe mogu biti obavezni da imaju odgovarajuće osiguranje.

Za više informacija o ovoj ili bilo kojoj drugoj pravnoj, poreskoj ili poslovnoj temi, slobodno nam pišite na [email protected] u bilo koje vreme ili nam se javite na broj telefona +381113281914 svakog radnog dana od 08:30 do 16:30.

Informacije sadržane u ovoj objavi su za opšte obrazovanje i znanje naših čitalaca. Nije osmišljena da bude, i ne treba da se koristi kao jedini izvor informacija prilikom analize i rešavanja pravnog problema, i ne treba da bude zamena za pravni savet koji se oslanja na konkretnu činjeničnu analizu. Štaviše, zakoni svake jurisdikcije su različiti i stalno se menjaju. Ove informacije nemaju za cilj stvaranje, a njihovo primanje ne predstavlja odnos advokat-klijent. Ako imate konkretna pitanja u vezi sa određenom činjeničnom situacijom, imate pravo da se konsultujete sa autorima ove publikacije, vašim predstavnikom iz AK STATT ili drugim nadležnim pravnim savetnikom.

 

    Da li ste spremni da ostvarite svoje ciljeve? Možete nas odmah kontaktirati.

    Popunite kratak formular za brzi kontakt ispod. Ubrzo nakon toga ćemoVas obavestiti šta treba dalje preduzeti. Eto toliko je sve jednostavno.

    Slanjem Vaših kontakt informacija, slažete se da Vas možemo kontaktirati telefonom (uključujući i tekst) i putem email-a u skladu sa našim Uslovima i Politikom privatnosti.

    Poziv Poruka